Oznaka projekta: 177012

Rad na ovom projektu obuhvatiće sledeće aktivnosti: Sumiranje arheoloških podataka i njihovo stavljanje u funkciju naučne obrade; koncipiranje procedura i smernica za rad u nedovoljno istraženim oblastima; stvaranje interaktivne baze podataka, koja će prikazivati istraženost nalazišta, kulturnih fenomena i komunikacija u prošlosti Balkana. U okviru ovog projekta radiće se na sledećim temama: komunikacije i razmena u prošlosti Balkana; ukrašavanje, luksuzni predmeti i društveni uticaj importa; razvoj i društvena uloga grnčarije; arheologija Balkana i prirodne nauke; kultovi i ritualne prakse kroz istoriju Balkana; društveno-politička kretanja na južnom Balkanu u antici. Komunikacije i razmenu pratimo na osnovu materijalne kulture, njenih varijacija i promene i analizom prirodne sredine. Ukrašavanje, luksuzni predmeti i društveni uticaj importa je tema koja pruža velike mogućnosti za analizu društvenih odnosa u praistoriji i ranoj istoriji Balkana. Posebna pažnja biće posvećena hemijskim analizama prestižnih i importovanih predmeta. Tema kultovi i ritualne prakse kroz istoriju Balkana obuhvatiće proučavanje pogrebnih običaja i odnosne umetnosti, na prostoru Balkana i njenog odjeka u vremenu pozne antike i srednjeg veka. Pristup ovim problemima je interdisciplinaran. Uključene su studije prirodne sredine u prošlosti, arheometalurgija i hemijske analize grnčarije i metala. Sastav tima iz humanističkih disciplina je heterogen, tako da pored arheologa učestvuju i istoričari i istoričari umetnosti.

Istraživači uključeni u projekat: Velibor Andrić, Stručni saradnik