Oznaka projekta: 47015

Vančasovne aktivnosti pružaju učenicima mogućnost upoznavanja i obučavanja sportova koji nisu predviđeni planom i programom fizičkog vaspitanja. Aktivan boravak u prirodi u vidu orijentacionog kretanja višestruko je koristan za očuvanje i razvijanje psihofizičkih sposobnosti. Cilj ovog rada je da se predstavi moguća organizacija orijentiring sekcije u osnovnoj školi. U radu je primenjen deskriptivni metod kako bi bio prikazan plan i program sekcije koncipiran tako da nastavnicima fizičkog vaspitanja u svojim školama omogući realizaciju orijentiring sekcije kroz 30 časova. Očekivani ishod orijentiring sekcije jeste osposobljavanje učenika da samostalno nastupaju na takmičenjima. Osposobljavanje se vrši kroz realizaciju ciljeva i zadataka sekcije, primenom adekvatnih metodskih postupaka uz poštovanje karakteristika uzrasta, predznanja i tempa savladavanja obuke. Plan i program rada sekcije obuhvata teorijski i praktičan rad kojim se savladavaju osnovne tehnike u orijentiringu. U radu sa učenicima, koji se prvi put susreću sa orijentiringom, glavno težište treba da bude na radu sa kartom i shvatanju odnosa između prirode i karte. U osnovnim školama postoje mogućnosti za organizaciju orijentiring sekcija, a značajna je i povezanost sa drugim nastavnim predmetima. Prikazani model pruža optimalan nivo teorijskih i praktičnih znanja koje učenici mogu da primene na školskim takmičenjima.

Istraživači uključeni u projekat: Jelena Prljić, Viši naučni saradnik