Oznaka projekta: 47005

Cilj projekta je kreiranje metodološke, informaciono-dokumentacione i analitičke podrške upravljanja naučnim i tehnološkim (NT) razvojem u Srbiji. U te svrhe istraživanja se organizuju u dva podprojekta: prvi čine istraživanja kvantitativnih pokazatelja NT razvoja, koja treba da za rezultat daju međunarodno uporedive indikatore nauke, tehnologije i inovacija u Srbiji, kao i istraživanje mehanizama kojima se naučnim istraživanjima utičej na održivi razvoj celog društva; drugi podprojekat su istraživanja inovacionih aktivnosti u ekonomiji u Srbiji, u cilju izgradnje instrumenata i mehanizama za efikasan transfer i difuziju tehnologija, podsticanje inovacionih aktivnosti i povećanje kapaciteta za prihvatanje tehnologija u preduzećima i ukupnih inovacionih kapaciteta preduzeća u Srbiji, kao i izgradnju mreža za transfer i difuziju tehnologija u Srbiji. Integralni rezultat navedene dve celine jeste uspostavljanje i razvoj nacionalnog inovacionog sistema Srbije. Glavni rezultati projekta su: Nacionalni izveštaj o NTI indikatorima i mapom izabranih NT oblasti Srbije; Metodologija za ocenu inovativnih aktivnosti preduzeća; Softver za ocenu inovativnih aktivnosti preduzeća; Etalon za nivo inovativnih aktivnosti preduzeća; Sistem za merenje poslovnih performansi preduzeća i određivanje inovacionih kapaciteta; Markoekonomski model za izabrane sektore ekonomije; Sistem za upravljanje znanjem kao sistem za podršku vođenja naučne, tehnološke i inovacione politike, zasnovan na informacijama i znanju.

Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Dragan Babić, Viši naučni saradnik