Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Rektor Univerziteta u Kragujevcu i redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka dr Nenad Filipović, sa svojim saradnicima, posetio je Institut „Vinča“ i razgovarao sa direktorkom prof. dr Snežanom Pajović, naučnim savetnikom, kao i sa pomoćnicima direktora Instituta u vezi proširenja saradnje izmedju Univerziteta u Kragujevcu  i Instituta „Vinča“.

Tokom razgovora iskazana je obostrana zainteresovanost za unapređenje postojeće interinstitucionalne saradnje između Instituta „Vinča“ i visokoškolskih ustanova Univerziteta u Kragujevcu.

U planu je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Instituta „Vinča“ i Univerziteta u Kragujevcu, uklučujući Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Kragujevcu i Institut za inovacione tehnologije u Kragujevcu.

Sporazum predviđa razmenu istraživača, nastavnika i studenata, učešće na zajedničkim naučno-istraživačkim projektima, stručno usavršavanje, uključenje istraživača u edukativne programe Univerziteta u Kragujevcu kao i saradnju u drugim oblastima od zajedničkog interesa.

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more