There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Institut za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu organizuje Drugu međunarodnu konferenciju o hemoinformatici i bioinformatici 2023 (ICCBIKG_2023) u Kragujevcu, 28. i 29. septembra 2023. godine, u Hotelu Kragujevac.

druga medjunarodna konferencija o hemioinformatici i bioinformatici

Suborganizatori konferencije su: Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Institut za nuklearne nauke – Vinča, Univerzitet u Beogradu i Državni univerzitet u Novom Pazaru. Održavanje konferencije podržano je od strane Univerziteta u Kragujevcu, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija kao i grada Kragujevca.

Konferencija će okupiti vodeće naučnike, istraživače i studente radi razmene iskustava i rezultata istraživanja o različitim aspektima primene računarstva i informaciono-komunikacionih tehnologija u prirodnim, tehničkim, medicinskim, biotehničkim i društvenim naukama. Konferencijom će biti obuhvaćene sledeće teme:

  • Hemoinformatika, hemogenomija i molekularni dizajn
  • Bioorganska, bioneorganska i medicinska hemija
  • Bioinformatika i primenjena biologija
  • Biomedicinski inženjering
  • Primenjene nauke i tehnologije.

Zvanični jezik Konferencije je engleski, a radovi takođe treba da budu napisani na engleskom jeziku. Sve dodatne informacije, uputstva, obrasci kao i onlajn platforma za predavanje radova nalaze se na internet stranici konferencije.

Kotizacija za učešće na Konferenciji pokriva do dva rada po autoru, program konferencije, zbornik radova, prisustvo svim naučnim sesijama, pauzama za kafu i svečanoj večeri i iznosi 100 EUR za sve učesnike osim za studente (50 EUR) do 1. septembra 2023. godine, odnosno 150 EUR za sve učesnike i 100 EUR za studente posle 1. septembra 2023. godine.

Važni datumi:

  • Rok za registraciju: 15. jun 2023. godine