There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu, formiran kao prvi Institut za nuklearne nauke u tadašnjoj Jugoslaviji, 2023. godine slavi sedamdeset pet godina od osnivanja.

Svečana proslava jubileja održana je 22.02.2023. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

Pevačko društvo Hrama Svetog Save otvorilo je oficijelni deo programa u okviru koga je prikazan Film – 75 godina Instituta ‚‚Vinča“, zatim su usledila obraćanja uvaženih zvanica, kao i uručivanje povelja i zahvalnica.

Direktorka Instituta prof. dr Snežana Pajović obratila se brojnim zvanicama: savetniku predsednika Republike Srbije, predstavnicima Vlade Republike Srbije, predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, predsedniku i akademicima SANU, njihovim ekselencijama stranim ambasadorima i diplomatama, rektorima univerziteta, dekanima, direktorima, kao i svim saradnicima Instituta “Vinča”.

Prof. dr Snežana Pajović je naglasila da je Institut “Vinča” danas naš najveći multidisciplinarni i interdisciplinarni naučni institut i da je kroz svoju istorijsku evoluciju razvijao i one oblasti koje do tada u našoj nauci ili nisu bile zastupljene ili su bile zastupljene relativno malo, tako da je postao centar za diseminaciju novog naučno- obrazovnog kadra i novih znanja.

Snežana Pajović je završila svoje izlaganje sledećom porukom: „Јasno je da nauka nema granica, da je veština i veličina istraživanja u detaljima, da svako novo saznanje otkriva nam kako puteva saznanja, tako i veličinu neznanja. Zato uvaženi naučnici samo hrabro i dosledno napred!!!“