There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Potpisivanjem Akcionog plana između Republike Srbije i JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH ubrzano je pristupanje Republike Srbije ravnopravnom članstvu u JINR - Dubna. Informacije u vezi realizacije pomenute saradnje moći ćete da pratite na posebnoj stranici koja je u izradi u okviru našeg sajta.

dubna 2 s