There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Kinezi landzou1

14. marta 2022. godine Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i Institut za savremenu fiziku (ISF), Landžou, Narodna Republika Kina, potpisali su Sporazum o saradnji u nauci sa akceleratorima i akceleratorskim tehnologijama. Sporazum je zasnovan na Memorandumu o razumevanju o zajedničkom promovisanju Ekonomskog pojasa puta svile i Inicijative plovnog puta svile 21. veka, kojeg su Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine potpisale 26. novembra 2015. godine.

Kinezi landzou2

ISF je osnovan 1957. godine. Danas je najvažniji centar za nauku sa teškim jonima u Narodnoj Republici Kini (http://english.imp.cas.cn/). Centralno postrojenje u ISF-u je veliki akcelerator jona koji se koristi za istraživanja u fizici, nauci o materijalima, biomedicini i za terapiju tumora. Pored toga, u ISF-u se nalazi i napredni izvor jona, koji se koristi za istraživanja u fizici, nauci o materijalima i biofizici. Takođe, ISF učestvuje u nacionalnom programu posvećenom transmutaciji otpada proizvedenog u nuklearnim elektranama.

Kinezi landzou3

Očekuje se da saradnja sa ISF-om rezultuje konkretnim doprinosima u nauci sa akceleratorima i akceleratorskim tehnologijama u Srbiji, u čemu će Institut „Vinča“ imati vodeću ulogu. To će biti postignuto sledećim aktivnostima: zajedničko istraživanje i razvoj; razmena naučnika, inženjera, studenata i drugih stručnjaka; razmene naučnih i tehnoloških informacija, kao i po osnovu drugih aktivnosti koje se mogu naknadno dogovoriti.

Sporazum su odobrili Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo nauke i tehnologije Narodne Republike Kine, a ceremonija potpisivanja Sporazuma upriličena je putem Zoom platforme u kabinetu direktora Instituta uz prisustvo predstavnika ambasade Narodne Republike Kine u Srbiji i resornog ministarstva.