There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Sajam2018 0

Institut za nuklearne nauke Vinča na Sajmu tehnike i tehničkih dostignuća 21-25.maja, predstavio je svoje organizacione jedinice kroz delatnosti u kojima je komercializovao primenjena istraživanja. Tako su se na štandu, koji je zauzimao 50 m2, našle Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku, Laboratorija za fizičku hemiju, Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje, Laboratorija za radioizotope, Laboratorija za zaštitu zračenja i zaštitu životne sredine i Laboratorija za termotehniku i energetiku.

Sajam2018 1

Sajam2018 3

Sajam2018 6

Sajam2018 4

Sajam2018 5