There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

I ove godine najveći nacionalni Institut Vinča otvorio je svoja vrata učenicima.

Na 16 punktova u Institutu izvedeno je preko 30 demonstracija i predavanja. 60 naučnika je napravilo praznik nauke za 350 učenika iz cele Srbije. Da vide i osete nauku uživo. Da učestvuju, pitaju i dobiju odgovore.

Dve televizije su ispratile događaj: N1 i Srpska naučna Televizija.

Link: https://youtu.be/yKShf_wgdHM

 

Manifestaciju Vinčina otvorena vrata je realizovao Organizacioni odbor u sastavu:

dr Zoran Šaponjić

dr Dunja Drakulić

dr Filip Veljković

 

PREDAVANJA:

Marina Zarić: Ljuti protivnik ferplay-a u budućnosti - genski doping
Nataša Mitrović: Zašto sanjamo dok spavamo?
Snežana Pejić: Oksidativni stres i antioksidativne sistem: uloga i značaj u organizmu
Miroslav Adžić: Molekularno - biološke i biohemijske metode u detekciji bioloških agenasa
Romana Masnikosa: Šta rade proteini u organizmu?
Milovan Stoiljković: Temperatura
Milan Kragović: Prirodni zeoliti kao multifunkcionalni i ekološki materijali
Ana Kolaković: Tajne genoma- tajne zdravlja i bolesti
Drina Janković: Radiofarmaceutici
Marija Stojmenović: Alternativni izvori energije: gorivne ćelije sa čvrstim elektrolitima

DEMONSTRACIJE:

Lela Korićanac: Primena nanočestica u tretmanu kancera
Vladana Petković: Ispitivanje efekata jonizujućeg zračenja in vitro na modelu kancerskih ćelijskih linija - praćenje preživljavanja i nastanka DNK oštećenja indukovanih gama zračenjem
Milos Mitić: Testovi ponašanja za praćenje kognitivnih sposobnosti i procesa učenja kod životinja u modelima psihijatrijskih bolesti
Ivana Grković: Proste boje za složene reakcije
Mila Vranješ: Svet nanočestica
Vesna Đorđević/Jelena Papan: Fotoluminiscentni materijali: sinteza, karakterizacija i primena
Miloš Momčilović/Sanja Živković: Laseri- od laboratorije do svemira
Sanja Krstić/Ljiljana Mihajlović: Metalografija i optička mikroskopija
Ivana Životić/Ivana Kolić: Geni u zdravlju i bolesti
Ivana Smičiklas: Lepota nije presudna: ljušture školjki u tretmanu zemljišta
Stevan Jokić: Prirodne nauke, informatika, inovacije primenom istraživačkog pristupa
Ljubiša Vukosavljević/Roman Balvanović: Obilazak akceleratorske instalacije TESLA
Suzana Veličković: Superalkalni klasteri - masenaspektrometrija
Vladimir Dodevski: Biomasa - izvor energije
Marija Janković/Jelena Nikolić: Merenje alfa, beta i gama zračenja u uzorcima iz životne sredine
Magdalena Radović/Zorana Milanović: Kontrola kvaliteta radiofarmaceutika.

DEMONSTRACIJE ZA NAJMLAĐE UČESNIKE REALIZOVALI SU:

Ana Todorović
Ivana Guševac Stojanović
Marina Zarić
Jadranka Miletić
Boris Rajčić
Petar Laušević

VODIČI:

Ester Francija
Emilija Glavonić
Željka Brkić
Zorica Petrović
Minja Milosavljević
Jelena Petrović
Snezana Brković
Branislava Savić
Jovan Ciganović
Ana Grce
Slobodan Milutinović
Natasa Šarap
Mihajlo Jović
Ivana Vukoje
Mila Vranješ
Milica Milosević
Ljiljana Stojković
Sladjana Laketić
Aleksandar Devečerski
Marija Egerić

GALERIJA:

0 02 05 7ad67e25c817a3d9c59eadbf0282c603ec90be715f89f8102b3033c475d8dd44 1c6d91b654ef65

0 02 05 9d2f4251b2f92d9cc9233d57fc6d750f37896014d7109d23a510af11123b02cc 1c6d91b654c7b7

0 02 05 214c6ca3654286714c41849c0afe8eb0f29d9d2eec52a517c04e6689c7533e0a 1c6d91b654cfcc

0 02 05 a1539c04cc4ae973293e13fb2caeb5e5dc2fe45f33a4ba90214e149d0434522c 1c6d91b6549113

OV2 copy