There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“,
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

НАУЧНО ВЕЋЕ
датум: 29.03.2022.

 

OБАВЕШТЕЊЕ


Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК  за др Ану Божовић.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

 

 

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА  ИНСТИТУТА „ВИНЧА“                 

Др Марија Јанковић, виши научни сарадник