Acronym / code: SensSmart / 7754338
Project type: IDEJE
Realization period: 1. 4. 2022 - 31. 2. 2025.
Project funded by: Fond za nauku Republike Srbije - Program IDEJE
SRO project holder: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  • Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Principal investigator: Jovana Petrović
Marija Ivanović
Project website: https://senssmart.etf.bg.ac.rs
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Srčana insuficijencija ili slabost srca je stanje u kojem srčani mišić više nije u stanju da pumpa dovoljnu količinu krvi za nesmetano funkcionisanje organizma. Ukoliko se otkrije u ranoj fazi, proces slabljenja srca se može zaustaviti lekovima, dok u slučaju kasne dijagnoze, proces postaje nepovratan sa smrtnim ishodom. Međutim, pravovremenu dijagnozu nije lako napraviti. Insuficijencija se najčešće otkriva biohemijskim putem ili ultrazvukom srca, metodama koje nisu dostupne u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i lekarima opšte prakse, a time i velikom broju pacijenata. Smrtnost od slabosti srca je uporediva sa smrtnošću od karcinoma, a lečenje predstavlja najskuplju dijagnozu u zdravstvenom sistemu uz trošak od 1-2% ukupnog budžeta za zdravstvo razvijenih zemalja. Razmere ovog problema, koji pogadja oko 60 miliona ljudi u svetu od kojih oko 14000 u Srbiji, mogu se uporediti sa pandemijom.

Cilj projekta SensSmart je da razvije tehnologiju koja će omogućiti realizaciju dijagnostičkog uređaja za prevovremeno otkrivanje srčane insuficijencije, a koji će biti dovoljno ekonomičan i jednostavan za primenu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Glavni rezultati projekta biće uređaj za neinvazivno merenje elektromehaničkih karakteristika kardiovaskularnog sistema i softver za detekciju srčane slabosti. Predložena tehnološka rešenja biće zasnovana su na inovacijama u domenu multiparametarskih merenja i interpretaciji njihovih rezultata metodama mašinskog učenja.