biroO birou za sertifikaciju

Biro za sertifikaciju obavlja poslove sertifikacije proizvoda u sledećim oblastima:

  • Oprema koja se koristi u potencijalno eksplozivnoj sredini


Biro za sertifikaciju Instituta “Vinča” akreditovan je od strane Akreditacionog tela Srbije prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2016, pod akreditacionim brojem 04-004.
Biro za sertifikaciju je garant principa: kompetentnosti, nepristrasnosti i poverljivosti.

Zaposleni u laboratoriji