Predsedništvo

dr Mila Pandurović, viši naučni saradnik, predsednik

Kontakt 

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.

 

Naučni savetnici

1. Miroslav Dramićanin
2. Ivanka Božović-Jelisavčić
3. Branko Matović
4. Jovan Nedeljković
5. Milena Marinović-Cincović
6. Biljana Todorović Marković
7. Esma Isenović
8. Dragana Todorović
9. Duško Borka
10. Mirjana Čomor
11. Srđan Petrović
12. Jasmina Grbović Novaković
13. Željka Antić
14. Vesna Vodnik
15. Dragana Jovanović
16. Vesna Maksimović
17. Ivana Smičiklas
18. Snežana Dragović
19. Maja Živković
20. Milutin Stepić
21. Jelena Belošević-Čavor
22. Suzana Petrović
23. Marijana Petkovic
24. Tatjana Trtić-Petrović
25. Romana Masnikosa

 

Viši naučni saradnici

1. Bojan Janković
2. Mila Pandurović
3. Gordana Pantelić
4. Marija Janković
5. Nikola Novaković
6. Igor Čeliković
7. Ivana Cvijović-Alagić
8. Milan Obradović
9. Mirjana Čolović
10. Dušan Bučevac
11. Vesna Đorđević
12. Ivana Vukanac
13. Mirjana Novaković
14. Goran Gligorić
15. Dušan Milivojević
16. Aleksandar Erić
17. Marija Šljivić Ivanović
18. Mihajlo Jović
19. Vesna Lojpur
20. Marija Prekajski Đorđević
21. Andreja Leskovac
22. Milada Pezo
23. Vesna Lazić
24. Zoran Ristić
25. Ivana Grković

 

Naučni saradnici

1. Tatjana Agatonović Jovin
2. Dejan Cvetinović
3. Jelena Krneta Nikolić
4. Vesna Borka Jovanović
5. Valentin Ivanovski
6. Miloš Nenadović
7. Jelena Pantić
8. Milica Rajačić
9. Jelena Zagorac
10. Ivana Zeković
11. Tanja Barudžija
12. Dejan Miličević
13. Aleksandar Ćirić
14. Aleksandar Maksić
15. Nenad Lazarov
16. Gvozden Tasić
17. Zoran Marković
18. Vladimir Dodevski
19. Marina Zarić
20. Miloš Živanović