Predsedništvo

dr Marija Janković, viši naučni saradnik, predsednik
dr Nikola Novaković, viši naučni saradnik, zamenik predsednika
dr Milan Obradović, naučni saradnik, sekretar

Kontakt 

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.

 

Naučni savetnici

1. Miodrag Mitrić
2. Miroslav Dramićanin
3. Branko Matović
4. Mihajlo Mudrinić
5. Esma Isenović
6. Milena Marinović-Cincović
7. Vesna Vasić
8. Zoran Šaponjić
9. Ljupčo Hadžievski
10. Zlatko Rakočević
11. Branislav Repić
12. Biljana Todorović Marković
13. Ivanka Božović-Jelisavčić
14. Vojislav Spasojević
15. Jovan Nedeljković
16. Dragana Todorović
17. Duško Borka
18. Srđan Petrović
19. Mirjana Čomor
20. Aleksandra Maluckov
21. Vladimir Đoković
22. Dragan Alavantić
23. Olivera Ciraj
24. Edin Suljovrujić
25. Snežana Pajović

Viši naučni saradnici

1. Davor Peruško
2. Gordana Pantelić
3. Nikola Novaković
4. Marija Janković
5. Goran Gligorić
6. Miroslav Adžić
7. Dragana Jovanović
8. Ljiljana Matović
9. Mila Pandurović
10. Aleksandar Erić
11. Jelena Savović
12. Nadica Abazović
13. Zoran Ristić
14. Ivana Vukanac
15. Milada Pezo
16. Aleksandar Devečerski
17. Dušan Milivojević
18. Vladimir Nikolić
19. Nataša Jović Orsini
20. Aleksandra Krklješ
21. Andreja Leskovac
22. Dušan Bučevac
23. Sandra Petrović
24. Ksenija Kumrić
25. Ivana Radisavljević 

Naučni saradnici

1. Dejan Cvetinović
2. Ivana Cvijović-Alagić
3. Vesna Borka Jovanović
4. Maja Popović
5. Jelena Nikolić
6. Igor Čeliković
7. Milan Obradović
8. Mirjana Čolović
9. Zoran Marković
10. Vesna Đorđević
11. Mirjana Novaković
12. Milić Erić
13. Milan Kragović
14. Dubravka Milovanović
15. Miloš Nenadović
16. Marija Stojmenović
17. Božana Čolović
18. Dušan Sredojević
19. Sandra Kurko
20. Nataša Mitrović