Od ukidanja nuklearnog programa 1968. godine Institut „Vinča“ je, zbog racionalizacije delovanja, podeljen na manje istraživačke celine, nazvane laboratorije. Prema Statutu, laboratorije i centri su organizacione celine Instituta.

Upravni odbor

Članovi upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke "Vinča" su :

prof. dr Milan Martić, predsednik,
prof. dr Miroslav Dramićanin, zamenik predsednika,
prof. dr Ivan Gržetić, član,
prof. dr Saša Ranđelović, član,
prof. dr Nataša Lješković Jovanović, član,
dr Marija Šljivić Ivanović, član,
dr Nikola Novaković, član
 

Kabinet direktora

Članovi Kabineta Instituta za nuklearne nauke "Vinča" su:

prof. dr Snežana Pajović, direktor Instituta za nuklearne nauke "Vinča"

dr Vesna Lazić, pomoćnik direktora za tehnološki razvoj u oblasti tehnološkog razvoja
dr Miroslav Adžić, pomoćnik direktora za nauku
dr Slavko Dimović, pomoćnik direktora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost

 

Naučno veće

Predsedništvo

dr Vesna Đorđević, viši naučni saradnik, predsednik

dr Sandra Kurko, viši naučni saradnik, zamenik predsednika

dr Sonja Zafirović, naučni saradnik, sekretar

 

Kontakt

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

 

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.