src=
23.05.2018

Saradnici Instituta su pozvani da budu članovi Medjunarodnog naučnog komiteta skupa Third Geant4 International User Conference at the Physics – Medicine – Biology Frontier, koji će se održati od 29. do 31. oktobra 2018. godine, u Bordou u Francuskoj.


http://geant4.in2p3.fr/2018/resources/Geant4-2018.pdf

src=
23.05.2018

Saradnici Instituta za nuklearne nauke Vinča dobili su, za period 2018. - 2020. godine, međunarodni projekat PICS – Projet International de Coopération Scientifique, sa Centre d'Etudes Nucleaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) / CNRS / IN2P3 / Universite de Bordeaux.

Projekat pod naslovom: “DAmage MOnte Carlo modeLling of irradiated cancer cEllS – DAMOCLES” finansira CNRS iz Francuske. Cilj ovog multidisciplinarnog projekta, koji uključuje fizičare i biologe, je da se postigne...

src=
14.05.2018

Svečana sednica je održana u petak 11. maja 2018. godine u 12 časova u Svečananoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Na osnovu internog konkursa za projekte razvoja naučnih i tehnoloških potencijala Instituta za nuklearne nauke „Vinča”, „Vinčin horizont“, raspisanog 28.12.2017. (odluka br. 3949/1), Direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča” doneo je sledecu odluku

Projekat pod naslovom: „Implementacija nove platforme za genetičko testiranje sa multidiscip...

src=
11.05.2018

August 27–29, 2018, Belgrade, SERBIA

Srpska akademija nauka i umetnosti i Tehnološko-metaluški fakultet u Beogradu organizuju međunarodnu konferenciju Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA2018 koja će se u periodu od 27.08. do 29.08.2018. održati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Više informacija možete naći na stranici http://www.elmina.tmf.bg.ac.rs

src=
10.05.2018

27. septembra ove godine Institut za nuklearne nauke „Vinča", u saradnji sa Drustvom fizikohemicara Srbije i Fakultetom za fizicku hemiju, Univerziteta u Beogradu, organizuje naučni skup-radionicu pod nazivom: 6th WORKSHOP "SPECIFIC METHODS FOR FOOD SAFETY AND QUALITY". Ova radionica se organizuje kao prateći događaj 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 2018 i biće održana u prostorijama Zadužbine Ilije M. Kolarca u Beogradu.

Cilj ove...

src=
26.04.2018

Pogledajte video materijal sa svečanosti povodom obeležavanja 70 godina od osnivanja Instituta Vinča.