SlikaDirektorkaMilicaMarcetaKaninski

dr Milica Marčeta Kaninski,
direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča

telefon: 011/3408-868
email: milica@vin.bg.ac.rs

SlikaDirektorijumMihajloMudrinic

dr Mihajlo Mudrinić,
pomoćnik direktora za informacione i akceleratorske tehnologije

email: m.mudrinic@vin.bg.ac.rs

SlikaDirektorijumBojanRadak

dr Bojan Radak,
pomoćnik direktora za organizaciju i PR

telefon: 011/3408-212, 011/3408-225
email: bojan.radak@vin.bg.ac.rs

zoran saponjic

dr Zoran Šaponjić,
pomoćnik direktora za nauku

telefon: 011/3408-277
email: saponjic@vin.bg.ac.rs

vladimir nikolic

dr Vladimir Nikolić,
pomoćnik direktora za tehnološki razvoj

telefon: 011/3408-868
email: nikolicv@vin.bg.ac.rs

snezana pasalic

dr Snežana Pašalić,
pomoćnik za međunarodnu i nacionalnu saradnju

telefon: 011/3408-022
email: snezana.pasalic@vin.bg.ac.rs