Godišnja nagrada Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ se dodeljuje istraživačima za naročite naučne rezultate koji su postignuti u Institutu u oblasti delatnosti kojima se bavi Institut, a koje su definisane Statutom Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.


Obaveštavamo vas da je otvoren konkurs za Godišnje nagrade Instituta Vinča. Rok za dostavljanje materijala je 14. april 2021. godine. Godišnje nagrade će se dodeljivati u skladu sa Pravilnikom o dodeli nagrada i priznanja Instituta Vinča koje se dodeljuju istraživačima.

Pravilnik.pdf

 
21.05.2019

Naučno veće je na 6. redovnoj sednici održanoj 24. aprila 2019. godine, dalo predlog da se dodele sledeće nagrade i priznanja Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ istraživačima za naročite naučne rezultate koji su postignuti 2018. godine u Institutu u oblasti delatnosti kojima se bavi Institut, a koje su definisane Statutom Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.

 

Godišnju nagradu za 2018., oblast osnovnih istraživanja, dodeli:

Slika Nina Petrovic

dr Nini Petrović,
naučnom saradniku Instituta Vinča

Godišnju nagradu za 2018., oblast primenjenih istraživanja, dodeli grupi autora koju čine:

Smiciklas

dr Ivana Smičiklas,
naučni savetnik Instituta Vinča

Sljivic Ivanovic

dr Marija Šljivić Ivanović,
viši naučni saradnik Instituta Vinča

Slika Mihajlo Jovic

dr Mihajlo Jović,
viši naučni saradnik Instituta Vinča

Godišnju nagradu za 2018. za mlađe istraživače, oblast osnovnih istraživanja, dodeli:

Zeljka Brkic

Željki Brkić,
istraživaču saradniku Instituta „Vinča“

 

Godišnju nagradu za 2018. za mlađe istraživače, oblast primenjenih istraživanja, dodeli:

Slika Danica Zmejkoski

dr Danici Zmejkoski,
naučnom saradniku Instituta „Vinča“