O Spoljnotrgovinskom prometu

Spoljnotrgovinski promet Instituta „Vinča“ je  osnovan 1979. godine.

o 240Registrovan je za  trgovinu na veliko farmaceutskim i hemijskim proizvodima, ostalim reprodukcionim materijalom i opremom.
Uz navedene delatnosti  ima pravo posredovanje i zastupanja u prometu roba i usluga, zastupanja stranih lica u Srbiji, istraživanja tržišta.
Osim navedenog bavi se i prevozom robe u drumskom saobraćaju, skladištenjem, poslovima carinskog i špediterskog posredovanja. Specijalizovan je za promet izvora jonizujućeg zračenja.

Poseduje:

  • Licencu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije kojom se utvrđuje da ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova uvoza, izvoza, prodaje i nabavke izvora jonizujućeg zračenja i njihovo bezbedno skladištenje i čuvanje u svojim prostorijama.
  • Rešenje Ministarstva zdravlja  o ispunjenosti uslova za promet lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava na veliko.
  • Sertifikat SRPS ISO 9001:2015 kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom Spoljnotrgovinskog prometa Instituta "Vinča“  koji se odnosi na trgovinu farmaceutskim i hemijskim proizvodima, radioaktivnim izotopima, pratećim reprodukcionim materijalom i opremom, carinsko posredovanje i špediterske poslove proveren i usaglašen sa sa standardom kvaliteta SRPS ISO 9001:2015.

Spoljnotrgovinski promet Instituta „Vinča“ sarađuje sa svim vodećim zdravstvenim i naučnim ustanovama Republike Srbije kao i brojnim inostranim kompanijama.