O centru

Centar za sintezu, procesiranje i karakterizaciju materijala za primenu u ekstremnim uslovima

http://cextremelab.edu.rs/sr/