• Broj radne jedinice: 160
 • telefon: 011 - 744 0244; 011 - 630 8427; 011 - 340 8696
  e-mail: cmv160@vinca.rs
  rukovodilac centra: Miloš Luković
  website centra: www.vin.bg.ac.rs/160

  Za zakazivanje i sve informacije u vezi ispitivanja/kontrolisanja vozila kontaktirajte nas na:
  telefon: 064/8505136
  e-mail: office.160@vinca.rs

   

O centru

o 160Industrija transportnih vozila (ITV) Beograd, u čijem sastavu su bile Fabrika automobila Priboj (FAP), Industrija motora Rakovica (IMR), Industrija mašina i traktora (IMT), Industrija mašinskih proizvoda (IMP) i UTVA-Vozila, osnovala je 8. mata 1963. godine INSTITUT ZA MOTORE, TRAKTORE I VOZILA. Institut je počeo sa radom 1. aprila 1963.godine, a upisan je u registar naučnih ustanova Srbije rešenjem br.1257/1 od 9. oktobra 1963. godine.

Od 1. aprila 1971.godine, na osnovu odluka nadležnih organa, Institut za motore, traktore i vozila ulazi u sastav Instituta za nuklearne nauke "Vinča". Institut za motore, traktore i vozila posluje kao samostalna organizacija pod nazivom INSTITUT ZA MOTORE I VOZILA.

Transformacijom Instituta za nuklearne nauke "Vinča" u jedinstvenu naučnu ustanovu a OOUR-a u Laboratorije i Centre, Institut za motore i vozila konstituiše se u samostalnu organizacionu celinu pod nazivom CENTAR ZA MOTORE I VOZILA i pod ovim imenom i danas posluje.

 

Oblasti naučnoistraživačkog rada :

1. Primena teorijskih i eksperimentalnih metoda za identifikaciju i analizu izvora buke

2. Razvoj i primena metoda za redukciju buke motornih vozila

3. Primena kompjuterizovane dinamike fluida za modeliranje različitih procesa u radnom cilindru motora, kao što su:

 • 3D numeričko modeliranje nereaktivnih strujanja u proizvoljnoj geometriji;
 • 3D numeričko modeliranje prostiranja plamena u cilindru sa pomeranjem klipa i ventila;
 • 3D numeričko modeliranje aerodinamike vozila.


4. Razvoj i optimizacija motora, motornih vozila i njihovih komponenata primenom numeričkih metoda

5. Istraživanje i razvoj u oblasti savremenih motornih vozila svih kategorija sa konvencionalnim i alternativnim gorivima i pogonskim sistemima:

 • Definisanje konceptualnih parametara motornih vozila;
 • Projektovanje i proračun nosećih struktura vozila;
 • Projektovanje prenosnika snage;
 • Optimizacija masenih parametara nosećih struktura motornih vozila;
 • Aerodinamika vozila;
 • Modeliranje, proračun i optimizacija parametara vibracionog, akustičkog i termičkog aspekta kompleksne udobnosti putnika u motornom vozilu.


6. Razvoj matematičkih modela za izučavanje oscilatorne udobnosti vozila i vozača

7. Eksperimentalna istraživanja u oblasti motora i motornih vozila

 • Merenja emisije izduvnih gasova iz vozila u eksploatacionim uslovima sa On-board analizatorom,
 • Ispitivanja motora snage do 1000 kW na kompjuterizovanom probnom stolu,
 • Dinamicka ispitivanja podsistema i komponenata motornih vozila na probnim stolovima,
 • Merenja brzine prostiranja plamena, toka pritiska u cilindru motora, raznih vrednosti vezanih za ubrizgavanje, merenje prostorne distribucije temperature kosuljice cilindra itd. sa opremom za on-line i off-line merenja,
 • Numericko-eksperimentalna istrazivanja u oblasti identifikacije i subidentifikacije buke i vibracija motora i motornih vozila.