o 180O laboratoriji

Računarska biologija i bioinformatika, spoj između moderne biologije i informatike, obuhvataju otkrivanje, razvoj i implementaciju računarskih algoritama i softverskih alata i cilj im je da omoguće razumevanje bioloških procesa. Ove discipline se primenjuju i u farmaceutskim istraživanjima za identifikaciju ciljnih meta za lekove i analizu ćelijskih signalnih puteva.

Mi u Laboratoriji za bioinformatiku i računarsku hemiju Instituta za nuklearne nauke VINČA, razvijamo algoritme i analiziramo različite biološke sisteme. Naše metode za predvidjanje funkcionalnog značaja mutacija proteinskih interakcija se primenjuju na specifičnim biološkim problemima, kroz saradnju sa eksperimentalnim laboratorijama.