Nagrada "Vinčin horizont" je rezultat ideje o finansiranju multidisciplinaranih projekata koji će biti primenljivi, ali i namere da se uspostavi čvrsta veza nauke sa privredom. Promovisanjem nagrade vraća se stara slava i dodaje novi sjaj nastarijem Institutu u Republici Srbiji.

Pravo učešća

Na konkurs "Vinčin horizont" se mogu prijaviti istraživači i istraživački timovi sastavljeni od zaposlenih u Institutu “Vinča”, bez obzira na stručna, istraživačka ili naučna zvanja.

Način prijavljivanja

Prijavljivanje projekata se vrši popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Instituta.

Formular za prijavu na konkurs "Vinčin horizont"


 

02.02.2018

Nagrada će biti dodeljena na svečanoj sednici Naučnog veća Instituta Vinča 11. maja 2018.