1 1 of 1

Професор др Снежана Пајовић, в.д. директора Института за нуклеарне науке „Винча“, и професор др Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бања Луци, потписали су споразум о сарадњи у Институту „Винча“ 23. децембра 2019. године. Сарадња ће подразумевати заједничка истраживања и учешће у научноистраживачким пројектима на међународном нивоу, као и сарадњу у оквиру високог образовања.

8 8 of 1

Институт за нуклеарне науке „Винча“ је члан међународне колаборације DARWIN, која се бави истраживањем и развојем највеће астрочестичне опсерваторије у Европи. Споразум о сарадњи ће омогућити учешће истраживача Универзитета у Бања Луци у овом међународном пројекту.

10 10 of 1