Na čelu sa ministarkom, dr Jelenom Begović, delegacija Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vlade RS posetila je Institut "Vinča".

poseta ministarke1

Tom prilikom, ministarka je razgovarala sa direktorkom instituta, prof. dr Snežanom Pajović i njenim najbližim saradnicima. U okviru posete, organizovani su sastanci i sa Naučnim većem kao i sa istraživačima zaposlenim u Institutu, u cilju predstavljanja postignutih rezultata, a zatim i sa članovima Upravnog odbora Instituta. Nakon održanih sastanaka, delagacija je obilazila pojedine naučno-istraživačke laboratorije.