Profesor dr Snežana Pajović, direktor Instituta „Vinča“ održala je radni sastanak 19. februara 2021. godine sa predstavnicima kompanije Hotzone Solutions Group iz Haga na temu sadašnje i buduće saradnje po pitanju obuka iz oblasti detekcije i dekontaminacije hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih (HBRN) agenasa.
Na sastanku su prisustvovali dr Goran Živković, pomoćnik direktora; dr Ivan Lazović, rukovodilac centra Operativa i dr Gvozden Tasić, rukovodilac Centra za HBRN forenziku i obuke, kao i predstavnici kompanije Hotzone Solutions Group Olivier Mattmann, direktor, Magnus Backlund, instruktor i Safer Mećinović, instruktor.

hotzone
Na sastanku su izneti planovi obuka za 2021. godinu, analizirani su postojeći kapaciteti i infrastruktura u ovoj oblasti i konstatovana je odlična saradnja u realizaciji tekuće obuke. Kako zajedničke aktivnosti uključuju i naučnoistraivačku delatnost, diskutovano je i o pripremi predloga projekata koji bi bili finansirani iz fondova Evropske unije.