Dr Anđela Mitrović Rajić, Laboratorija za fiziku, dobila je specijalno priznanje fondacije dr Milena Dalmacija za doktorat iz oblasti zaštite životne sredine. Doktorat pod nazivom "Mehanohemijska I termička modifikacija pirofilita za primenu u elektrohemijskim senorita i memoranda odbranjen je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu u julu ove godine pod mentorstvom dr Jasmine Grbović Novaković.

specijalno priznanje za doktorat