9

Проф. др Снежана Пајовић, в.д. директора Института за нуклеарне науке „Винча“ и председник Привредне коморе зелене Србије Саша Михајловић, потписали су Уговор о пословно-техничкој сарадњи 24. јануара 2020. године у Институту „Винча“.

6

Предмет овог уговора је координација заједничких наступа и учешћа у заједничким пројектима, ангажовања стручних кадрова између Уговорних страна, учешћа у организовању едукације и стручног усавршавања, као и заједнички рад на развијању пословне културе, корпоративног управљања и друштвено одговорног пословања.

2

15