Naučno-inovativni projekat „Innovative therapy of bromazepam combined with nerve stimulation in the treatment of rare disease Menier" (Inovativna terapija bromazepamom u kombinaciji sa nervnom stimulacijom za lečenje retke Menijerove bolesti) pod rukovodstvom dr Tijane Bojić, naučnog savetnika Instituta „Vinča", učestvovao je na međunarodnom konkursu ZHONGUANCUN INTERNATIONAL EXCHANGE CONFERENCE 2021.

http://bestech.ittn.com.cn/itc/#/projectlist2021

Projekat je ušao u najuži izbor od 100 najboljih inovativnih projekata (od 3000 projekata koji su učestvovali u konkursu). Od deset naučnih kategorija u kojima je obavljena selekcija, u kategoriji „Biotehnologija i inovativna medicina" projekat je zauzeo DRUGO MESTO (od 10 najboljih).

https://www.mpn.gov.rs/veliki-uspeh-projekta-instituta-vinca-na-medjunarodnom-konkursu/

bojic