• Opis Glavna ideja ovog projekta zasnovana je na sintezi kompozitnih materijala na bazi celuloznog hidrogela funkcionalizovanog sa hidroksiapatitom za primenu u kozmetičkim preparatima. Finalni kozmetički proizvod uticao bi na proces smirivanja i regeneracije kože usled upalnih procesa sa ekološki prihvatljivim i netoksičnim osobinama. Hidroksiapatit predstavlja prirodni mineral koji je glavni sastojak mineralnog dela kostiju i zuba, u nanočestičnom obiku poseduje izuzetne biokompatibilne, antimikrobne i filterske osobine u smislu apsorpcije svetlosti iz UVA i UVB dela spektra. Dobijanje celuloze postiže se jednostvanim uzgajanjem bakterija sirćetnog vrenja koje daju u potpunosti čist celulozni hidrogel koji bi dalje bio funkcionalizovan za primenu u kozmetici, i zamenio bi sintetičke kozmetičke proizvode dobijene iz nafte. Ovakvim procesom dobijanja celuloza ima tačno dizajnirani konačni oblik shodno obliku suda u kome se uzgaja. Obrada konačnog proizvoda jer se jednim jednostavnim procesom sinteze dobija željeni dizajn i veličina celulozne materije pri čemu se mogu proizvesti količine koje odgovaraju komercijalnoj primeni. Cena proizvodnje ovakvim načinom sinteze bila bi snižena i do 30 %primenom otpada kao izvora ugljenika delimičnom zamenom u konvencionalnim podlogama za sintezu celuloze,koristiće se etanol koji je nastao kao otpad nakon procesa sinteze hidroksiapatita. Hidroksiapatit sa svojim funkcionalnim karakteristikama se inkorporira u celulozni hidrogel gde bi ovako dobijeni kompozitni materijali bili primenjeni kao kozmetički proizvodi u vidu maski za lice i telo i zaštitnih krema. Proizvodi su ekološki prihvatljivi jer tokom procesa sinteze deo generisanog otpada se koristi u ponovnom procesu dobijanja celuloze. Dobijanje hidroksiapatitskih materijala i celuloznih hidrogelova zelenim procesima sinteze, predstavljaju nove netoksične materijale implementirane u kozmetičke proizvode za negu kože sa antimikrobnim i zaštitnim svojstvima koji su u potpunosti ekološki bezbedni.
  • Projekat Zelene tehnologije za dobijanje antimikrobnih kompozita za primenu u kozmetici
  • Rukovodilac Miljana Mirković