O laboratoriji

o 011Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku, kao deo originalne Laboratorije za fiziku, jedna je od najstarijih laboratorija Instituta.  Laboratorija ima 26 zaposlenih, od toga 18 doktora nauka.

Glavne istraživačke delatnosti Laboratorije su nuklearna spektroskopija i reakcije, nuklearna instrumentacija i metode, hiperfine interakcije, ispitivanje lokalnih struktura i klastera, ispitivanje materijala za vodoničnu energetiku, akceleratorska fizika, detektori zračenja, organska (opto)elektronika i spintronika i ekologija i održivi razvoj.

Laboratorija je akreditovana po ISO17025 za ispitivanje radioaktivnosti (gama spektrometrijsku analizu sadrzaja radionuklida) u razlicitim uzoircima.

Zajedno sa istraživačima Laboratorije za fiziku, osnovan je “Centar za sintezu, modifikaciju i karakterizaciju materijala za vodoničnu energetiku i obnovljive izvore energije CONVINCE”. Postupak akreditacije CONVINCE kao centra izuzetnih vrednosti je u toku.

Saradnici Laboratorije su posvećeni pedagoškom radu i obuci mladih istraživača. Jedinstvena aktivnost laboratorije na nivou Insituta je i izdavačka delatnost – 22-godišnja tradicija publikovanja rezultata istraživanja u Laboratoriji u formi Godišnjeg izveštaja na engleskom jeziku (ISSN 1450-6092).

Glavne istraživačke grupe unutar Laboratorije su:

  • Grupa za metrologiju i radionuklide
  • Grupa za napredne materijale
  • Grupa za lokalne strukture i klastere