O laboratoriji

o 140Laboratorija za termotehniku i energetiku (LTE) već više desetina godina svoje fundamentalne, primenjene i razvojne istraživačke projekte usmerava ka razvoju i primeni novih energetskih tehnologija, procesa i opreme kao i rešavanju aktuelnih problema domaće energetike i energetske industrije. Posebne, aktuelne teme su:

  • Energetski, eksploatacioni i ekološki aspekti sagorevanja uglja, biomase i otpadnih materija,
  • Prenos toplote i materije u višefaznim, višekomponentnim visokotemperaturskim procesima sa/bez hemijskih reakcija,
  • Obnovljivi izvori, održivi razvoj i racionalno gazdovanje energijom u energetskoj industriji, industrijskim procesima i građevinskim objektima.

Za rešavanje ovih istraživačko-razvojnih problema na raspolaganju su iskusni naučni timovi za razvoj i korišćenje matematičkih i numeričkih modela za simulaciju procesa, savremena merna oprema i visokokvalitetni iskusni timovi za širok spektar termoenergetske dijagnostike, sopstvena laboratorijska eksperimentalna baza i znanje i iskustvo iz međunarodne saradnje, posebno istraživačkih projekata u okviru FP6, FP7, TEMPUS kao i na projektima finansiranim od strane Centralno Evropske Inicijative.