ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“,
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

НАУЧНО ВЕЋЕ
датум: 27.07.2022.

OБАВЕШТЕЊЕ


Научно веће Института „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак поновног стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК реизбор за др Љиљану Јанковић Мандић.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА  ИНСТИТУТА „ВИНЧА“                 

Др Марија Јанковић