logo proslave

Institut za nuklearne nauke Vinča osnovan je na predlog Predsednika Vlade FNRJ, pri Predsedništvu Vlade, Uredbom Vlade, dana 10. januara 1948. godine.
Saznaj više o istoriji instituta

Ove godine slavimo 70 godina uspešnog rada i postojanja. Najveći smo naučni Institut u državi po broju doktora nauka i istraživača, ali i po broju realizovanih naučnih i privrednih projekata. 

Proslava povodom 70 godina rada Instituta za nuklearne nauke će se održati
U petak 20. aprila 2018. godine u 12 časova u Domu Narodne skupštine Republike Srbije

U godini obeležavanja ovog jubileja naše aktivnosti su posvećene promociji primene domaće nauke i tehnologije u srpskoj privredi i motivaciji mladih u nauci.