1 1 of 1

Директор Института „Винча“ Проф. др Снежана Пајовић, научни саветник, као и руководиоци Лабораторије за биоинформатику и рачунарску хемију др Сања Глишић, научни саветник, Лаобораторије за радиобиологију и молекуларну генетику др Маја Живковић, научни саветник и Лабораторије за молекуларну биологију и ендокринологију др Снежана Пејић, научни саветник, одговарале су на питања редакције Танјуг-а у вези са доприносом који Институт за нуклеарне науке „Винча“ континуирано даје у борби против пандемије Covid-19.

2 1 of 1

3 1 of 1

4 1 of 1

5 1 of 1

6 1 of 1