sanu

August 27–29, 2018, Belgrade, SERBIA

Srpska akademija nauka i umetnosti i Tehnološko-metaluški fakultet u Beogradu organizuju međunarodnu konferenciju Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA2018 koja će se u periodu od 27.08. do 29.08.2018. održati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Više informacija možete naći na stranici http://www.elmina.tmf.bg.ac.rs