Maja Gojković, predsednica UO Agencije Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije i predsednica Skupštine republike Srbije, danas je obišla Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

MajaGojkovicVinca

Direktorka Instituta, Milica Marčeta Kaninski, zajedno sa svojim saradnicima upoznala je gošću sa delatnošću ove vodeće naučno-istraživačke institucije i značajem koji institut “Vinča“ doprinosi ekonomskom i društvenom razvoju Republike Srbije, primenom svojih multidisciplinarnih i transdisciplinarnih istraživanja.

Ovom prilikom g-đa Gojković obišla je Laboratoriju za fizičku hemiju, kao i Laboratoriju za radijacionu hemiju i fiziku „GAMA“ i sa naučnicima koji u njima rade razgovarala o brojnim temama: istraživačkim rezultatima, popularizaciji nauke i podizanju društvene svesti o značaju naučnih istraživanja i inovacija za društvo u celini.