• Alexei Shvilkin, Stranac

Projekti na kojima je istraživač angažovan